จากกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกประกาศกรณีมีนักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ติดเชื้อโควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วนั้น พร้อมกับมีรายงานไทม์ไลน์ของนักศึกษารายดังกล่าว ซึ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการและสุขภาพตนเองอย่างเต็มที่

วันที่ 14 มีนาคม ร้านเพลินนคร (ร้านปิดชั่วคราว และทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้ว)
ร้านมอร์บาร์

วันที่ 15 มีนาคม หอพัก The Residence ซอยอิสรภาพ 29
ร้านมอร์บาร์

วันที่ 16 มีนาคม ร้านป้าโหด ซอยวัดมอญ
สำนักงานวิทยาลัยการดนตรี
โรงอาหาร อาคาร 1
ร้าน Grey ปิ่นเกล้า

วันที่ 17 มีนาคม
สายการบิน Lion Air เส้นทางกรุงเทพ-ตรัง เวลา 09.00 น.
บ้าน จังหวัดตรัง (บิดา มารดาและญาติใกล้ชิดประสานงานเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดตรังแล้ว)
สายการบิน Lion Air เส้นทางตรัง-กรุงเทพ เวลา 19.55 น.

วันที่ 18 - 24 มีนาคม หอพัก The Residence ซอยอิสรภาพ 29

วันที่ 23 มีนาคม รับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน