ได้รับการตรวจสอบยืนยันและขณะนี้อยู่ในการรักษาของแพทย์ตั้งแต่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกประกาศเรื่อง การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยระบุ

มีรายงานจากวิทยาลัยการดนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 แจ้งว่า มีนักศึกษาที่เข้าข่ายอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  1 ราย จึงได้ประสานงานให้ได้รับการตรวจสอบคัดกรองตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับการยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ซึ่งในขณะนี้ ได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่25 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ได้ปิดพื้นที่ให้บริการและสถานที่ที่นักศึกษาที่ติดเชื้อเข้าไปใช้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกำจัดเชื้อ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 ซึ่งให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน โดยหยุดการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และงดกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

การติดตามผลการระบาดจากนักศึกษาที่ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยได้สอบสวนทางระบาดวิทยา โดยตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ติดเชื้อ และติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อน หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิดในสถานที่ต่างๆ ที่ ได้รับการยืนยันจากตัวนักศึกษาที่ติดเชื้อ เพื่อให้ไปรับการตรวจคัดกรองต่อไป คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนและจะรายงานผลเดือนภายในมีนาคมนี้

  อีกทั้งได้แจ้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษา ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ให้สังเกตดูอาการอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะมีทีมเฉพาะกิจคอยติดตามใกล้ชิด รวมทั้งได้เปิดช่องทางสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนภายนอกสามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th โดยจะแจ้งความคืบหน้ารวมถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าวให้ทราบ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน