นายสันติ กีระนันทน์ อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า..ใครหรือพรรคการเมืองใดที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ พรก. ฉุกเฉิน ด้วยเหตุผลความกลัวจะถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพ หรือไปไกลถึงขนาดกลัวจะมีการปิดบังข้อมูลข่าวสาร
ผมเห็นแย้งครับ

ในเวลานี้ ต้องตระหนักว่า เราอยู่ในสมรภูมิรบกับโรคระบาด เราอยู่ในภาวะฉุกเฉิน เราอยู่ในภาวะวิกฤต ต้องการความเด็ดขาด ต้องการ single command ต้องการผู้นำที่สามารถใช้อำนาจในการจัดการอย่างรวมศูนย์ ดังนั้น การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีในการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน ผมเห็นว่าเป็นความกล้าหาญที่จะเอาตัวเข้ารับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อต่อสู้กับภัยในสนามรบ นำประชาชนให้พ้นภัยนี้ให้ได้

อย่ากลัวเลยครับว่า จะถูกปิดบังข้อมูลข่าวสาร ตราบเท่าที่ท่านไม่ได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารใด ๆ เพื่อความแตกแยกแล้วท่านจะช่วงชิงผลประโยชน์ คือ อำนาจที่ท่่านต้องการ

อย่ากลัวเลยครับว่า ประชาชนจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตราบเท่าที่ท่านไม่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการทำ IO เพื่อแย่งชิงมวลชน แล้วปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบ เพื่อให้ท่านช่วงชิงผลประโยชน์ คือ อำนาจที่ท่านต้องการ

เวลานี้ เป็นเวลาที่ทุกฝ่าย ทุกคน ต้องร่วมมือร่วมใจกัน จัดการกับปัญหาภัยพิบัติจากโรคร้าย COVID-19 ให้ประชาชนคนไทยทุกคนปลอดภัยให้ได้ครับ อย่าเอา "การเมืองน้ำเน่า" มาเป็นอุปสรรคในการทำให้ประชาชนคนไทยต้องเป็นเหยื่อของภัยพิบัติ

ชัยชนะที่ท่านหวังจะได้บนซากปรักหักพัง คือความเสียหายซึ่งประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้แบกรับ เป็นชัยชนะที่น่าภูมิใจหรืออย่างไร

ผมขอใช้สิทธิ 1 เสียง สนับสนุนให้การใช้ พรก. ฉุกเฉิน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศในการต่อสู้กับภัย COVID-19 ครั้งนี้ครับ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน