เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (24 มี.ค.63) ที่วัดบ้านเพชร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองเทศบาลตำบลเพชรเมืองแจกแมสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทสบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จำนวน5,400คน พร้อมเจลล้างมือ1,700ครัวเรือน โดยเริ่มทำการแจก หมู่4,และ หมู่ที่7 เป็นลำดับแรก โดยมีนายอำเภอแสวงหา นายวรัตม์ มาประณีต เป็นประธานมอบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายอำเภอแสวงหา นายก ผู้บริหาร ข้าราชการ สาธารณสุขอำเภอแสวงหา โรงพยาบาลแสวงหา สถานีตำรวจแสวงหา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อสม.

นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กล่าวว่า สำหรับการแจกวันนี้เป้นการแจกชุดแรกให้กับพี่น้องประชาชนมนพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 เป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางรัฐบาลและจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงคืให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องมีการระวังตัวตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อประชาชน ที่กำลังต้องการใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากสินค้าในตลาดขาดแคลน ซึ่งของที่นำมาแจกให้แก่ประชาชนนั้นประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เนื่องจากทางเทศบาลเพชรเมืองทองได้เล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาสู่ครอบครัว ตลอดจนหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน