ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า...

#ประกาศผู้จัดการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง ความคืบหน้าในการเตรียมการ และ #วันเริ่มรับผู้ป่วย กับ #ระยะเวลาในการย้ายออกจากอาคารดีลักซ์ของผู้พักอาศัย

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อีก 4 สถาบัน จัดตั้ง #โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องกักตัวดูอาการอีกอย่างน้อย 14 วัน เพื่อทำให้โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งมีเตียงผู้ป่วยว่างและสามารถรับผู้ป่วยใหม่ได้ต่อไปนั้น

ในฐานะผู้จัดการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ผมขอรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการ และแจ้งระยะเวลาในการย้ายออกให้ผู้พักอาศัยในอาคารดีลักซ์ได้ทราบ ดังต่อไปนี้

1.ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้ว #จะถูกส่งมาจากโรงพยาบาลเป็นชุดแรกในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงมีเวลาเตรียมการในวันพรุ่งนี้คือวันพุธที่ 25 มีนาคม อีกหนึ่งวัน ซึ่งความคืบหน้าในการดำเนินการจะได้รายงานตามลำดับต่อไป

2.บุคลากรที่พักอาศัยในอาคารดีลักซ์ รวมถึงนักกรีฑาทีมชาติที่เก็บตัวที่นี่ #จึงมีเวลาในการย้ายของจนถึงวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่ง มหาวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ในการทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยในการย้ายออกสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ จะอำนวยการให้ความสะดวกทุกประการ และจัดหาห้องพักให้ใหม่โดยจะไม่คิดค่าที่พักในระหว่างที่ต้องย้ายออกชั่วคราว ซึ่งในตอนบ่ายวันนี้ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรย์ชาติ ได้มาเยี่ยมผู้พักอาศัยที่กำลังย้ายออก เพื่อขอบคุณผู้พักอาศัยและรับทราบปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

3.ห้องพักที่จะทำเป็นห้องผู้ป่วยจะดำเนินการที่ชั้น 8 ถึงชั้น 14 ก่อน เนื่องจากเป็นห้องพักแบบโรงแรมจึงสามารถดำเนินการได้เลย ซึ่ง #ขณะนี้มีความพร้อมทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการติดตั้งกล้องสำหรับให้แพทย์และพยาบาลสังเกตอาการ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และทีโอทีกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะแล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม

สำหรับห้องพักชั้น 1 ถึงชั้น 7 เนื่องจากเป็นชั้นที่มีบุคลากรพักอาศัยอยู่ด้วย จึงจะดำเนินการทำให้เป็นห้องพักผู้ป่วยเป็นลำดับต่อไปเมื่อมีการย้ายออกเรียบร้อยแล้ว

4.สำหรับในเรื่องมาตรฐานทางการแพทย์ วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยท่านอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาตรวจเยี่ยมและการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ซึ่งหลังจากตรวจเยี่ยมแล้ว ท่านรัฐมนตรีและท่านอธิบดีก็ได้รับรองโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ว่า #ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องสถานที่และระบบในการดำเนินการเป็นสถานพยาบาลลักษณะนี้ พร้อมกับให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกหลายประการที่ผมจะรับมาดำเนินการต่อไป

5.จากการหารือกับท่านสาธารณสุขจังหวัดหวัดปทุมธานี นอกจากจะรับผู้ป่วยที่อาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้วจากโรงพยาบาลที่มีโรงเรียนแพทย์ทั้ง 5 แห่ง โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ #จะรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลปทุมธานีด้วย เพื่อให้โรงพยาบาลปทุมธานีมีเตียงว่างที่จะรับผู้ป่วยรายใหม่ได้

ทั้งหมดคือความคืบหน้าที่สำคัญจนถึงขณะนี้ เมื่อมีความคืบหน้าต่อไปประการใด ผมจะได้รายงานให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ผู้จัดการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

Cr ภาพจากเพจสาธิต ปิตุเดชะ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน