กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่ชุมนุมชน เพื่อจุดประสงค์ให้ผู้ที่เคยไปในสถานที่ดังกล่าว 28 แห่ง ใน 9 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ให้เฝ้าระวังอาการของตัวเอง ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปในสถานที่ดังกล่าว หรือรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยประกาศนี้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง 28 แห่ง รายละเอียดดังนี้

กรุงเทพมหานคร

1. สนามมวยลุมพินี หากใครไปในช่วงวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่า ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

2. สนามมวยราชดำเนิน ช่วงวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ไว้ หากใครเดินทางไปในช่วงวันนั้น ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

3. สถานบันเทิง ร้านอาหารยามค่ำคืน ตั้งแต่วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศไว้เช่นเดียวกัน ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

จ.อุบลราชธานี

1. ตะวันแดง หากใครไปในช่วงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ว่าให้ กักกันตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปสถานที่ดังกล่าว หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2. มิกซ์ผับ ช่วงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วันเช่นเดียวกัน และเมื่อมีอาการต้องแจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี

3. ริคโก้ ช่วงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี

4. ยูบาร์ ช่วงวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี

5. ร้านอาหารชมจันทร์ หากใครไปในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี

จ.ขอนแก่น


1. โรงเหล้ามิตรภาพ
ช่วงวันที่ 7 มีนาคม 2563  ช่วงเวลา 00.00-03.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศไว้ว่า ให้คนที่ไปสถานที่ดังกล่าว ให้ไปรายงายตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยายบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้

2. ตะวันแดงขอนแก่น ช่วงวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 00.00-02.30 น. และวันที่ 15 มีนาคม 2563  เวลา 00.59 น. รวมถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 02.00 น. ให้ไปรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้

3. ร้านชอดแจ้งหมูกะทะชิวชิว ช่วงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. หากใครไปในสถานที่ และวันหรือเวลาดังกล่าว ขอให้ไปรายงายตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้

4. ตลาดหนองไผ่ล้อม ช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ก็ต้องไปรายงานตัวเช่นเดียวกัน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1. มินิบัส หมายเลข 4 สนามบิน-หาดใหญ่ ช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประกาศว่า ใครที่เดินทางด้วยรถมินิบัสเส้นทางนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ไปรายงานตัวที่คลินิกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที เพื่อรับการตรวจรักษาและสังเกตอาการตนเอง จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563

2. สนามกีฬาจิระนคร หากใครไปช่วงวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 เวลา 16.00-19.00 น. ก็ต้องไปรายงานโดยทันทีเช่นเดียวกัน เพื่อรับการตรวจและเฝ้าระวังตัวเองจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 นี้

ทั้งนี้หากใครเดินทางไปตามสถานที่ทั้ง 14 แห่ง ใน 4 จังหวัดข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ทั้งการกักตัวเองเพื่อรอดูอาการ การรายงานตัวตามสถานที่และภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้

จ.นครราชสีมา

1. สนามไก่ชน อ.โนนไทย ช่วงวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 – 20:00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกาศว่า ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

2. มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน ใครไปช่วงวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 12:00 – 20:00 น. ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

จ.นนทบุรี

1. สนามมวย อตก. 3 หากใครไปช่วงวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 – 20:00 น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีประกาศว่า ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

2. รถ ปอ. ประชาชื่น – สนามมวยลุมพินี และราชดำเนิน ใครร่วมโดยสารช่วงวันที่ 8-14 มีนาคม 2563 ก็ต้องไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

3. รถตู้ เดอะมอลล์ – ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (คนขับรถ คันที่ 53) ใครร่วมโดยสารช่วงวันที่ 8-20 มีนาคม 2563 ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

4. การสอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

5. งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กทม. ช่วงวันที่ 14 มีนาคม 2563 ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

จ.สุรินทร์

1. ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง
ช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 – 14:00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศว่า ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพ การสังเกตอาการ และการตรวจรักษา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

2. งานศพ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน ช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19:00 – 23:00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศว่า ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพ การสังเกตอาการ และการตรวจรักษา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

จ.ระยอง 

1.รถตู้ BH หมายเลข 9 ระยอง-หมอชิต(ผู้โดยสาร) ช่วงวันที่ 17มีนาคม2563 เวลา12.00น.,วันที่ 18มีนาคม2563 เวลา15.00น.,วันที่ 19 มีนาคม2563 เวลา10.30น.

2.รถตู้ ทะเบียน 10-10799 ระยอง-โรงเกลือ ช่วงวันที่ 11-13มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เบอร์ 0818657090 โดยด่วน

จ.แพร่

1.สนามชนไก่ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่

2.สนามชนไก่ปากกวาง อ.ลอง

3.สนามชนไก่ ต.เวียงทอง อ. สูงเม่น 

ทั้งหมดช่วงวันที่ 9-12 มีนาคม2563 ให้รายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.โดยด่วน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน