ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติพล พลวิฑูรย์ นายกองคืการบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ทาง อบต.หนองหินได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออกภายในตำบลทั้ง 13 หมู่บ้าน 13 จุด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเพื่อดำเนินการตรวจคัดกรอง ให้คำแนะนำ ตลอดจนสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อ ผู้ที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่ตำบลหนองหิน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ของพี่น้องชาวตำบลหนองหินและ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลหนองหินให้ความสะดวกในการปกิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยเพื่อ SAVE หนองหิน และสำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 ประกอบด้วย 1. บ้านหนองหินหมู่ที่ 1 หน้าร้านเนื้อย่างแม่ใย (หลัก) 2.บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1(สิงห์-หนองหิน)3. บ้านหนองบกหมู่ที่ 2 หนองบก-หนองบาก 4. บ้านหนองบกหมู่ที่ 2หนองบก-โนนสวาท (หน้าโรงเรียนบ้านหนองบก) 5.บ้านหนองทองหลางหมู่ที่ 3 หนองทองหลาง-โนนค้อ (ทางแยกเข้าวัดหนองไคร้) 6.บ้านหนองทองหลาง หมู่ที่ 3 หนองทองหลาง-หนองศาลา 7. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 หน้าบ้านกำนัน เสถียร เตาแก้ว 8.บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 หนองบ่อ - โต่งโต้น 9.บ้านโนนกุง หมู่ที่ 5 โนนกุง - กุดกะเหลิบ 10.บ้านหนองหงอก เส้นทางหนองหงอก-คำเกิด 11.บ้านหนองหินหมู่ที่ 7 สายหนองหิน-นาสะไมย์ 12.บ้านหนองหิน หมู่ที่ 7หนองหิน-หนองศาลา และ 13.บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันประชาชนได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน