เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรค COVID-19 ทำให้หลายหน่วยงานให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่นเดียวกับที่ จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ผนึกพลัง ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พนักงาน คณะบริหาร และประชาชน ,อสม.ผู้นำท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน, สมาชิก ,กลุ่มสตรี, จิตอาสา พระสงฆ์ ร่วมกัน ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าด้วยมือ ผลิตทั้งตำบล จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้แก่หมู่บ้าน, ชุมชน และครอบครัวในการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ณ รพ.สต.โก่งธนู และดำเนินการคัดกรอง พนักงาน,ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน