วันจันทร์ที่ 23 มี.ค.63/08.45 น.
นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตดอนเมือง ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 รับฟังรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมอบภารกิจ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตดอนเมือง สำนักงานเขตดอนเมือง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน