ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Robot Design Contest 2017: RDC2017) ภายใต้แนวคิด “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร” โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ IDC (International Design Contest) Robocon 2017 ประเทศจีน ... ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 564 6500 ต่อ 4680 หรือ www.mtec.or.th/RDC2017

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com