เสือตัวที่ 6

การต่อสู้กับรัฐของบรรดากลุ่มคนในขบวนการแบ่งแยกดินแดน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้แรงสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากประชาชนหรือมวลชนในพื้นที่ การปลุกระดม สะสมบ่มเพาะแนวคิดแปลกแยกจากรัฐ ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของพี่น้องประชาชนทั้งหลายในพื้นที่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่กราดเกลื่อนในท้องถิ่น ล้วนเป็นประเด็นสำคัญในการระดมคนในพื้นที่ให้มาเป็นแนวร่วมมวลชน มาสนับสนุนการต่อสู้กับรัฐในด้านอื่นๆ จึงจะเห็นได้ชัดว่า การปลุกระดมความเห็นต่างกับคนส่วนใหญ่ของรัฐ จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของคนในขบวนการร้ายแห่งนี้ที่ได้ดำเนินการมาอย่างเข้มข้น เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยขบวนการหัวรุนแรงแห่งนี้ นำนักจัดตั้งมวลชน มาหลอกล่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่มีแนวโน้มที่จะมาเป็นแนวร่วมขบวนการอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ด้วยสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ที่เอื้ออำนวยให้เกิดความเห็นต่างที่โน้มน้าวให้คิดไปในทิศทางที่นักจัดตั้งมวลชนได้ไม่ยากนัก

หากแต่กระบวนการสร้างแนวร่วมมวลชนนั้น ต้องมีการวางแผนและกระทำการอย่างเป็นระบบ สอดรับกับการขับเคลื่อนการต่อสู้กับรัฐในมิติอื่นๆ อย่างเป็นจังหวะจะโคน นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า เป็นการกระทำการให้ได้แนวร่วมมวลชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่นั้น ต้องมีการส่งสัญญาณจากคนระดับนำให้ก่อการใดๆ ให้สอดประสานกัน ควบคู่กับการก่อเหตุร้าย ทำลายความน่าเชื่อถือของอำนาจรัฐในพื้นที่และหล่อเลี้ยงความรุนแรงด้วยอาวุธเพื่อส่งสัญญาณไปให้ประชาคมโลกให้รู้ว่า ยังมีการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างคนในพื้นที่กับรัฐผู้รุกรานอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าคนในขบวนการ ต่างคนต่างทำ โดยเฉพะการก่อความรุนแรง ในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม ย่อเป็นการทำลายแผนงานการสร้างแนวร่วมมวลชนที่จะสนับสนุนการต่อสู้กับรัฐไปโดยโง่เขลา เพียงสนองตันหา ความต้องการก่อความรุนแรงเพื่อความสะใจของคนในขบวนการกลุ่มหนึ่ง ผลเสียด้านมวลชน ก็จะเกิดขึ้นกับขบวนการร้ายแห่งนี้อย่างจริงแท้แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นั่นคือกรณีล่าสุดที่มีกลุ่มคนร้ายในขบวนการ ก่อวินาศกรรมหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อ.เมืองยะลา เมื่อช่วงเช้าของ วันที่ 17 มี.ค 63 ขณะมีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนทุกชีวิตในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ แรงระเบิดส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการ ศอ.บต. และผู้สื่อข่าว รวมแล้วกว่า 20 ราย ทั้งคนที่มีเจตนาดีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้รอดพ้นจากมหันตภัยไวรัสล้างโลกในขณะนี้ รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรไปมาหน้า ศอ.บต. โดยที่ไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัว ทั้งผู้บริสุทธิ์เหล่านั้น ยังไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มนี้ในขบวนการเลยแม้แต่น้อย

ก่อนเกิดเหตุ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาฯ ศอ.บต. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี ผู้แทน ผวจ.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สาธารณสุข จชต. และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 50 เมตร หลังจากนั้น ทีมผู้สื่อข่าวที่มาร่วมในการแถลงข่าว ได้นำอุปกรณ์วิ่งออกจากห้องประชุมไปยังจุดเกิดเหตุ ทิ้งช่วงราว 7 นาที รถปิกอัพที่บรรทุกไม้หน้าสาม 2-3 ท่อนบนกระบะท้ายที่มาจอดห่างจากรถ จยย.บอมบ์ราว 5 เมตร ได้เกิดระเบิดดังขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหว เสียงกึกก้องไปถึงตลาดเมืองยะลา ซึ่งห่างไปราว 4 กม. ทำให้ชาวบ้านแตกตื่น ภายหลังเสียงระเบิด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วย หลังจากนั้น ทีมผู้สื่อข่าวที่มาร่วมในการแถลงข่าว ได้นำอุปกรณ์วิ่งออกจากห้องประชุมไปยังจุดเกิดเหตุ ทิ้งช่วงราว 7 นาที รถปิกอัพที่บรรทุกไม้หน้าสาม 2-3 ท่อนบนกระบะท้ายที่มาจอดห่างจากรถ จยย.บอมบ์ราว 5 เมตร ได้เกิดระเบิดดังขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหว เสียงกึกก้องไปถึงตลาดเมืองยะลา ซึ่งห่างไปราว 4 กม. ทำให้ชาวบ้านแตกตื่น ภายหลังเสียงระเบิด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งด้วย

การกระทำอันเลวร้ายของคนในขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มนี้ จึงชี้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เห็นอย่างชัดเจนยิ่งว่า คนกลุ่มนี้ มีความเป็นมนุษย์ที่หวังดีต่อคนในพื้นที่จริงหรือไม่ หรือเพียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองที่จะหวังเป็นผู้นำ ทำผลประโยชน์ใดๆ ให้ตนเอง หากได้เป็นใหญ่ในพื้นที่ คนกลุ่มนี้มีการกระทำอันใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้คนในพื้นที่ในห้วงเวลาที่ผ่านๆ บ้างมาหรือไม่ หรือมีแต่แนวคิดรุนแรงที่จ้องแต่การทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างดั่งคนบ้าคลั่ง คนกลุ่มนี้ ได้เคยทำประโยชน์ สร้างความอยู่ดีมีสุขตามวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่บ้างหรือไม่ หรือเพียงการกระทำเพื่อความสะใจของตนเองเท่านั้น คนกลุ่มนี้มีสัจจะวาจาอย่างที่คนดีๆ เขามีกันให้น่าเชื่อถือหรือไม่ หรือมีเพียงคำพูดหลอกล่อให้คนในพื้นที่คล้อยตามเท่านั้น

เพราะในขณะที่ทางราชการ หรือคนของรัฐ กำลังระดมความคิด ระดมความพยายามทุกรูปแบบ เพื่อต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังคร่าชีวิตผู้คนในโลกนี้อย่างน่าสะพรึงกลัว ในขณะที่คนของรัฐ กำลังเตรียมสรรพกำลังของรัฐทุกวิถีทางในการการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างขมีขมัน เพราะศึกกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของมวลหมู่มนุษยชาติหนนี้ ใหญ่หลวงเกินกว่าที่จะมีแนวคิดใดมาบดบัง มหันตภัยครั้งนี้ไปได้ ในยามหน้าสิ่วหน้าขวานที่ทุกชีวิตกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย ทุกคน ทุกชุมชน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา จึงรวมพลัง เข้าร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับศัตรูของมนุษย์โลกกันอย่างเต็มกำลัง หากแต่กลับมีกลุ่มคนที่ไม่สนใจใยดีต่อเพื่อนมนุษย์ในพื้นที่ มาก่อเหตุร้าย ทำลายความพยายามในการต่อสู้กับไวรัสตัวนี้อย่างไร้ความเป็นมนุษย์ ด้วยการระเบิดขนาดใหญ่ 2 – 3 ลูกซ้อน เพียงเพื่อความสะใจของกลุ่มคนในขบวนการร้ายแห่งนี้ หวังสังหารปลิดชีวิตพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความบ้าคลั่งอย่างสุดโต่งของขบวนการร้ายแห่งนี้ จึงเป็นกระแสตีกลับเข้าใส่ขบวนการร้ายนี้ให้ต้องสูญเสียแนวร่วมมวลชน คนในพื้นที่เสียเองอย่างไม่ต้องสงสัย และการสนับสนุนของมวลชนในพื้นที่ก็จะหดหายไป เพราะคนในพื้นที่ต่างกระจ่างชัดในความเป็นจริง และตัดสินใจได้ไม่ยากแล้วว่า ควรจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายใด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน