วันที่ 22 มี.ค.63 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี แชร์โพสต์ของ'ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา' หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol มีเนื้อหาระบุว่า...ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ของประชาชน พิจารณาศึกษาข้อแนะนำของคุณหมอธีรวัฒน์ ซึ่งสรุปมาจากมาตรการในการรักษาของประเทศจีนที่ได้ผลชัดเจนแล้ว ในกรณีที่โรงพยาบาลใดต้องการยา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากประเทศจีน และท่านสามารถนำเข้าได้ ผมยินดีช่วยประสานงานกับประเทศจีนทันทีไม่ต้องห่วงว่ายา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จะขาดแคลนครับ และขอเตือนคนบางพวกที่หวังจะซื้อยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากฝรั่ง ท่านอาจจะทำไม่ได้ตามความประสงค์ เพราะตอนนี้ประเทศฝรั่งก็ขาดแคลนและกำลังร้องขอให้จีน จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาไปให้กันทั้งนั้น

นอกจากนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ยังได้ นำข้อความจาก เฟซบุ๊ก ของ ธีระวัฒน์ เหมจุฑา โดยระบุข้อความว่า...ยาที่พบว่ามีประสิทธิภาพ โดยการกำจัดไวรัส และลดการอักเสบที่พ่วงมากับการติดเชื้อ คือ ยา Favipiravir (avigan ณี่ปุ่น; favilavir จีน) และยา chloroquine (Remdesivir ยามีจำกัดที่สุด แม้ว่าควรจะได้ผล)

อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าการติดเชื้อเมื่อเกิดขึ้นแล้วในคนไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องดำเนินไปจนถึงระดับปอดเสียหาย หรือถึงขั้นเสียชีวิต ถ้ามีอาการน้อยนั้นโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวมักหายเอง แต่แน่นอนยังแพร่เชื้อได้ ระดับที่ควรใช้ยา ในขณะที่ปริมาณยามีจำกัดและเป็นการใช้ในคนป่วยที่เหมาะสม จะอยู่ที่เมื่อเริ่มมีอาการระดับหนึ่งโดยที่เริ่มมีความผิดปกติของปอดด้วยการเอ็กซเรย์หรือด้วยการทำคอมพิวเตอร์ ซีที (CQคือ chloroquin. DRV คือ darunavir. R คือ ritonavir. CXR คือ chest X Ray)

1-อาการน้อย คือมีไข้แต่ใช้ยาลดไข้แล้วดีขึ้น อาจมีไอบ้างแต่ไม่เหนื่อย (CT Chest หรือ CXR ปกติ ถ้าทำได้)
-รักษาตามอาการและสังเกตอาการ

2- อาการปานกลางคือ
ก)อาการปานกลางมีไข้แต่การหายใจปกติ+CTหรือCXRผิดปกติ
-เริ่มCQ+DRV/ritonavir /(2drugs)

ข)มีไข้และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หายใจเร็วแต่น้อยกว่า 30 ครั้งต่อนาทีร่วมกับปอดผิดปกติ (CT chest หรือ CXR ผิดปกติ) หรือกลุ่มปานกลางในข้อ2ก ที่ได้2drugsมาเกิน72ชม แล้วไข้ไม่ลดลง
-add Favi+ยาเดิมที่ได้มาก่อน(CQ+DRV/r ) กลายเป็น3drugs

3- อาการรุนแรง
ก)ผู้ใหญ่มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง หายใจเร็วมากกว่าหรือเท่ากับ30 ครั้งต่อนาที ความอิ่มตัวของออกซิเจนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 93% ขณะพัก PaO2/FiO2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 มิลลิเมตรปรอท
CXRหรือ CT chestเลวลงอย่างต่อเนื่อง ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง

-รักษาFavi+CQ+DRV/r (3drugs)
ข)อาการปานกลาง2ข หรืออาการรุนแรง3กที่ได้3drugsแล้วยังทรุดลงเช่นมีไข้สูงไม่ลดลงภายใน3-5วัน
CXR หรือ CT chestแย่ลง ให้add Remdesivir กลายเป็น4drugs(Favi+CQ+DRV/r or LOV/r+Remdesivir)

4-อาการวิกฤต มีข้อใดข้อหนึ่ง เพราะว่าการหายใจล้มเหลวแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ช็อค
มีอวัยวะระบบอื่นล้มเหลวที่ต้องการการดูแล ICU

-ให้ยา3drugs Favi+CQ+DRV/r
รวบรวมเรียบเรียงจากคำแนะนำของประเทศจีนเดือนมีนาคม 2563และผนวกเข้ากับผลการรักษาที่โรงพยาบาลบำราศนราดูล