เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ ( 21 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เรียกประชุมพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน เรื่องจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ปรากฏการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายและประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่มีการแพร่ระบาดของโรคและมีผู้เสียชีวิต ตลอดจนมีความเสี่ยงเป็นอันมากเป็นเขตติดต่อของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดโรนา 2019 ลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภพ ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อบังคับการใช้กฎหมายให้ตรงกับความรุนแรงของปัญหา และวางมาตรการป้องกัน ควบคุมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิท-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 รักษาตัวอยู่ 3 ราย เฝ้าระวังอีก 3 ราย ส่วนพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอำเภอรามัน รอดูอาการที่บ้าน 4 ราย นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 2 ราย พื้นที่อำเภอบันนังสตา ดูอาการที่บ้าน 1 ราย นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 1 ราย พื้นที่อำเภอกาบัง รอดูอาการที่บ้าน 3 ราย และ พื้นที่อำเภอเมืองยะลา รอดูอาการที่บ้าน 6 ราย

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยะลา ได้ประชุมหารือกับเทศบาลนครยะลา ออกคำสั่งในการปิดสถานบริการที่มีลักษณะเปิดเป็นสถานที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ร้านคาราโอเกะ ผับ เธค โรงภาพยนตร์ ร้านเกมส์ อินเตอร์เนต สถานที่จัดให้มีการพนันไก่ชน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 63 ไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 63 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งสถานการณ์คืบหน้า หรือสถานการณ์ของการระบาดได้คลี่คลายลง สำหรับมาตราการป้องกันตามสถานีขนส่งต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟ ก็ได้มีการตั้งจุดตรวจวัดไข้ ก่อนออกหรือเข้าภายในสถานีรถไฟ ส่วนทางด้านขนส่งสถานีรถตู้ปรับอากาศ ก็ได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวัน