แพทย์ยะลา ย้ำชัด กลุ่มติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จำนวน 3 ราย มาจากมาเลเซีย “เตือน” กักตัวที่บ้าน 14 วัน หากมีอาการพบแพทย์ทันที ส่วนหน้ากากอนามัยที่แพทย์และเจ้าหน้าที่ใช้อยู่ คงไม่เกิน 1สัปดาห์ คงจะหมดเกลี้ยง

วันนี้ ( 21 มี.ค. 63) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน จ.ยะลา ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 3 ราย ผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยอีก 3 ราย คัดกรองที่ด่านตรวจเบตง 692 ราย พบอาการที่ต้องสอบสวนโรคไม่มี ติดตามผู้สัมผัส (สะสม) 554 ราย พบอาการที่ต้องสงสัยสอบสวนโรค (สะสม) 21 ราย

ล่าสุด ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์ โรงพยาบาลยะลา ได้ระบุถึง ผู้ที่ติดเชื้อทั้ง 3 ราย มีความเกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียทั้งสิ้น ส่วนหนึ่งไปทำโยส เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งไปค้าขาย ส่วนหนึ่งไปเยี่ยมญาติ โดยย้ำให้ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย อยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ไม่ว่ากลุ่มใด เมื่อเดินทางกลับเข้ามาใน จ.ยะลา ให้เฝ้าระวังตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน จะได้ไม่แพร่กระจายเชื้อสู้ผู้อื่น หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม ให้รีบพบแพทย์ทันที

ด้าน แพทย์ โรงพยาบาลยะลาได้ออกมาระบุว่า ณ ปัจจุบัน แพทย์ พยาบาล มีหน้ากาก N - 95 ใช้อีกไม่เกิน 1 เดือน หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ใช้มากขึ้น อาจจะไม่เกิน 1 สัปดาห์ และได้เชิญชวนประชาชน ที่มีหน้ากาก N - 95 ร่วมกันบริจาคให้โรงพยาบาลยะลา หรือ ทุกๆ โรงพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073 - 244 - 711 โรงพยาบาลยะลา และหมายเลขโทรศัพท์ 073 - 212008 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ส่วนมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิท 19 นั้น ทางขนส่งจังหวัดยะลา ได้ขอความร่วมมือขอให้ทางผู้ประกอบการ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถยนต์โดยสารก่อนให้บริการในทุกเที่ยว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการมีความมั่นใจขึ้นด้วย