รณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจึงหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร แถลงข่าวการจัดงาน “OTOP ช็อป ชิม สนุก และเจรจาธุรกิจครั้งที่ 2” ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ