ลดการแพร่ระบาด โควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน วันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย ส่วนกลางคืนจะเป็นการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดถนนหลักในพื้นที่ 6 สาย ได้แก่ ถนนเพชรบุรี ถนนพญาไท ถนนราชปรารภ ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 6 และถนนศรีอยุธยา โดยดำเนินการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทุกวัน วันละ 2 ถนน

20 มี.ค.63 เวลา 21.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และ Big Cleaning ทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรเขตราชเทวี จิตอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไท ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาที่พักผู้โดยสารอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณเกาะพหลโยธิน เขตราชเทวี

นางศิลปสวย เปิดเผยว่า กทม.มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันหนาแน่น รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายรถประจำทาง ราวจับสะพานลอยคนเดินข้าม และบริเวณที่ต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน

โดยในวันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี ร่วมกับจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไท ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณถนนพญาไทและถนนราชวิถี ในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งสำนักงานเขตราชเทวีจะดำเนินการทำความสะอาดด้วยการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายรถประจำทาง รวมถึงราวจับสะพานลอยคนเดินข้าม วันละ 2 รอบ ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ส่วนกลางคืนจะเป็นการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการดำเนินการ Big Cleaning ถนนหลักในพื้นที่ 6 สาย ได้แก่ ถนนเพชรบุรี ถนนพญาไท ถนนราชปรารภ ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 6 และถนนศรีอยุธยา โดยดำเนินการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทุกวัน วันละ 2 ถนน

นอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้สำนักงานเขตจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน และทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ และห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% รวมถึงแจ้งโรงเรียนในพื้นที่ให้ทำความสะอาดและดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ วัด มัสยิด โบสถ์ ศาลเจ้าฯลฯ ในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดและดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning) ด้วย ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน