ดีอีเอส เร่งทำความเข้าใจ รูปแบบการขอใช้บริการ แพลตฟอร์ม work from home สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดความเสี่ยงไวรัส covid - 19 ของผู้ปฏิบัติงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ได้จัดทำการให้บริการ แพลตฟอร์ม work from home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น 4 ราย ได้แก่ Microsoft,Cisco, Google, Line และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 6 ราย ได้แก่ TOT,CAT, AIS,TRUE,DTAC และ 3BB โดยมีแนวทางการขอรับบริการดังนี้

โดยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถใช้งานหน่วยงานละ 1 โปรแกรมเท่านั้น (จากทั้งหมด 3 โปรแกรม) โดยมีระยะให้ใช้งานฟรี คือ 3 เดือน (นับจากวันที่ลงทะเบียน)สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น
โดยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอใช้บริการสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลได้ตามลิ้งที่แนบมาดังนี้

-หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช.www.onde.go.th/view/1/ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน_ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ/TH-TH

-แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKcY4T1JsxqEhvqBSKfDQyHqjSDRb...

-คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/01-คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่.pdf

-คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ https://www.onde.go.th/assets/portals

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการให้บริการสำหรับภาค การศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน และ ภาคเอกชน อีกด้วยสามารถติดต่อขอใช้บริการ “การปฏิบัติงานนอกสถานที่” กับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ได้โดยตรง

ทั้งนี้จะมีรูปแบบบริการ packageพิเศษ / on Top ที่เหมาะสมถูกกว่าราคาปกติและสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 02-141-7010 หรือ e mail : Workfromhome@onde.go.th

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance