ประธานาธิบดีรอดริโก ดูแต์เต ของฟิลิปปินส์ ประกาศเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี 2017 เป็น 3 – 3.5 ล้านล้านเปโซ หรือ 7.23 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบันร้อยละ 11.6 โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้ งบประมาณของตำรวจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 เป็น 1.104 แสนล้านเปโซ โดยจะเข้าไปเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ เพิ่มอัตราเงินเดือน และจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น ส่วนงบประมาณขององค์กรตุลาการจะเพิ่มร้อยละ 21.5 เพื่อให้ช่วยสามารถจัดการกับคดีต่างๆ ได้มากขึ้น