มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

1.รัฐบาลได้มีการติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด

2.เนื่องจากมีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลแนะนำให้ประชาชนชาวอินโดนีเซียให้งดการเดินทางออกนอกประเทศหากไม่จำเป็น

3.ในกรณีที่ชาวอินโดนีเซียกำลังเดินทางระหว่างประเทศนั้น แนะนำให้รีบกลับประเทศอินโดนีเซียโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเดินทางอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น

4.เนื่องจากมีหลายประเทศออกนโยบายงดการเคลื่อนย้ายประชากร รัฐบาลจึงขอให้พลเมืองชาวอินโดนีเซียติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดผ่าน Safe Travel Application หรือติดต่อสายด่วนสถานทูตอินโดนีเซียที่ใกล้ที่สุด

5.รัฐบาลอินโดนีเซียยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น (short-stay visit) การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) และ การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เดินทางจากทุกประเทศในการยื่นขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า (diplomatic and service visa free facilities) เป็นเวลา 1 เดือน

6.ชาวต่างชาติหรือนักเดินทางที่ต้องการมาเยือนประเทศอินโดนีเซียจะต้องได้รับอนุญาตการตรวจลงตราหรือวีซ่าจากเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียตามจุดประสงค์ในการเดินทาง และในการยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุขจากประเทศนั้น ๆ ประกอบ

7.นอกจากนี้ นโยบายเฉพาะของแต่ละประเทศมีดังนี้

ประการแรก มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนยังคงมีผลบังคับใช้ตามคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

(https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-keml...) และกฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหมายเลข 7 ของปี 2020 (https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2...)

8.ประการที่สอง มาตรการสำหรับผู้มาเยือนจากเกาหลีใต้ เมืองแทกู และจังหวัดคย็องซังเหนือ ยังคงมีผลบังคับใช้ตามคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-pol...)

9.ประการที่สาม ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยว / นักเดินทางที่เดินทางไปยังประเทศต่อไปนี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย:

- อิหร่าน
- อิตาลี
- วาติกัน
- สเปน
- ฝรั่งเศส
- เยอรมัน
- สวิสเซอร์แลนด์
- สหราชอาณาจักร

10.ประการที่สี่ นักท่องเที่ยว / นักเดินทางทุกคนจะต้องกรอกและส่งใบรับรองการแจ้งเตือนสุขภาพ (Health Alert Certificate) ไปยังสำนักงานกักกันสุขภาพ (Health Quarantine Office) เมื่อเดินทางถึงสนามบินอินโดนีเซีย

11.หากประวัติการเดินทางระบุว่าบุคคลได้เดินทางไปยังประเทศข้างต้นในช่วง 14 วันที่ผ่านมา บุคคลดังกล่าวจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศอินโดนีเซีย

12.ประการที่ห้า สำหรับประชาชนชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปยังประเทศข้างต้น ต้องทำการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมโดยสำนักงานกักกันสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึง:

- หากการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมได้แสดงอาการเบื้องต้นของ COVID-19 จะต้องทำการสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วันในสถานพยาบาลของรัฐ

- หากไม่พบอาการเริ่มแรกแนะนำให้ทำการกักกันตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน

13.การขยายระยะเวลาการพำนักระยะสั้น (Short Visit Pass) สำหรับนักเดินทางต่างชาติที่อยู่ในอินโดนีเซีย ณ ปัจจุบัน และที่หมดอายุแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 7 ปี 2563

14.การต่ออายุใบอนุญาตผู้พำนักสำหรับผู้ถือบัตรอนุญาตพักอาศัยชั่วคราว (KITAS) / บัตรอนุญาตพำนักถาวร (KITAP) และผู้ถือวีซ่าทูตและวีซ่าบริการที่อยู่ต่างประเทศและจะกำลังจะหมดอายุ จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนหมายเลข 7 ของปี 2563

15.มาตรการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมเวลา 00.00 เวลาอินโดนีเซียตะวันตก (GMT + 7)

16.มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการชั่วคราวและจะมีการประเมินสถานการณ์ต่อไป

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
17 มีนาคม 2563

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน