มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับสำนักงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และห้องปฏิบัติการ Remediation สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. จัดทำทะเบียนพรรณพืชบำบัดฝุ่น PM2.5

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. เปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ร่วมมือกับสำนักงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตรเพื่อศึกษาวิจัยในโครงการข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเครื่องกรองชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการบำบัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ ได้มีการจัดทำทะเบียนพรรณพืชที่สามารถบำบัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศและพบว่ามีพรรณพืช 8 ชนิดที่สามารถบำบัดฝุ่นละอองในอากาศได้ดี ไล่เรียงตามประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นจากมากไปน้อยตามลำดับ

ได้แก่ พรมกำมะหยี่ คล้าแววมยุรา เฟินขนนก พลูอินโด พลูปีกนก คล้านกยูง คล้ากาเหว่าลาย และกวักมรกต โดยคุณสมบัติทั่วไปของพรรณพืชที่สามารถบำบัดฝุ่นละอองในอากาศได้ สามารถสังเกตได้จากลักษณะของใบ คือใบไม้ขรุขระ ใบไม้ใบเล็ก ใบไม้มีขน และใบไม้ที่มีแว็กซ์

ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้บำบัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบและสามารถเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการนำมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนเพื่อป้องกันตนเองจากอันตรายของฝุ่นละอองได้ต่อไป เนื่องจากทุกวันนี้ปัญหาฝุ่นละอองปนปื้อนในอากาศนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยจำนวนมาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน