มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการสอบไล่ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบ 41 แห่งทั่วประเทศ นั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดทำการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนามคม 2563

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเลื่อนการสอบไล่ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ออกไปทั้งหมด ส่วนกำหนดการสอบใหม่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัด หรือที่ สวป. โทร.0-2310-8611

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน