"ชวน"ไฟเขียวปธ.กมธ.ทุกคณะตัดสินงดประชุม-ขยายเวลาได้ แจงเจ้ากรมฯมาสภาก่อนไปเวทีมวย เตือนกมธ.ระวังสถานที่ที่จะไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.สำนักการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งมายังสื่อมวลชนประจำรัฐสภาว่าหากมีความประสงค์จะสัมภาษณ์ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ และส.ส. ขอให้ใช้จุดสัมภาษณ์เพียงจุดเดียว คือ จุดแถลงข่าวชั้น 1 ของอาคารรัฐสภา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

เมื่อเวลา 11.25 น.นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯได้เดินมายังจุดแถลงข่าวเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อกรณีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในรัฐสภาว่า ช่วงนี้ส.ส.มาประชุมสภาฯไม่มาก มีเพียงการประชุมคณะกรรมาธิการ จึงให้เป็นดุลพินิจของประธานแต่ละคณะกรรมาธิการแต่ละชุดพิจารณาว่าควรจะประชุมต่อหรือไม่ หรือ งดการประชุมไปก่อนได้ ส่วนการเชิญบุคคลภายนอกมาชี้แจงก็มีกระบวนการตรวจคัดกรองอยู่แล้ว แต่สำหรับกรณีไม่มีความแน่ใจในสถานการณ์ ทางคณะกรรมาธิการสามารถตัดสินใจได้ทันที ให้พิจารณาไปตามความเหมาะสม

เมื่อถามว่ามีกระแสเรียกร้องจากส.ส.บางส่วนเพื่อขอให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการทุกคณะ นายชวน กล่าวว่า เป็นสิทธิที่คณะกรรมาธิการจะตัดสินใจได้ แม้ว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญจะมีเวลาการทำงานจำกัด แต่สามารถขอขยายเวลาการทำงานมาให้ประธานสภาฯได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

เมื่อถึงกรณีที่ข่าวว่าเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหาร สภาฯและติดเชื้อไวร้สในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน นายชวน กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้ติดตามแล้วและเท่าที่ทราบพบว่าวันเวลาที่มาสภานั้นเป็นวันก่อนที่จะเดินทางไปยังสนามมวยลุมพีนี จึงไม่ใช่กรณีที่ติดเชื้อจากสนามมวยแล้วมายังสภาฯ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนได้เตือนคณะกรรมาธิการว่าสถานที่ที่จะเดินทางไปจะต้องมีความระมัดระวัง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance