พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่นายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Mr. Javier Pérez de Cuéllar) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ใจความว่า

ฯพณฯ นายอังตอนิอู กูแตร์รึช

เลขาธิการสหประชาชาติ

นครนิวยอร์ก

ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาคมโลก แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ นายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Mr.Javier Perez de Cuellar) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ คุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้แก่สหประชาชาติตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งทั้งสองสมัยนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นประโยชน์อันยั่งยืนและควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง ด้วยความเป็นนักการทูตและผู้เจรจาไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทที่เปี่ยมด้วยความสามารถ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่หยุดยั้ง เมื่อเกิดกรณีที่องค์การสหประชาชาติต้องเผชิญกับความท้าทายจากความขัดแข้งระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนกรณีสงครามกลางเมือง นับเป็นการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับองค์การสหประชาชาติในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านองค์การสหประชาชาติและเครือข่าย รวมทั้งครอบครัวของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องในนานาประเทศเฉกเช่นรัฐบุรุษผู้หนึ่ง

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน