การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ออกประกาศแจ้งให้พนักงานที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กักตัวภายในที่พักเป็นเวลา 14 วัน หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 59 เป็นผู้พักอาศัยในอาคารดังกล่าว

โดยประกาศมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องด้วย ททท.ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลอาคารชุด Circle Living Prototype เลขที่ 1545 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ว่า พบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 รายที่ 59 เป็นผู้พักอาศัยในอาคาร

จึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้

1. พนักงานและลูกจ้าง ททท.ซึ่งพำนักในอาคารดังกล่าว ให้ปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work from Home) เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่ง ททท. ที่ 58/2563 อย่างเคร่งครัด

2.สำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งพักอาศัยในอาคารดังกล่าว ขอความกรุณางดใช้บริการในอาคาร ททท. เป็นเวลา 14 วัน และขอให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค

ทั้งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
กองบริหารงานบุคคล

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน