รัฐบาลเปิดเกมรุกทางการเมือง ด้วยแคมเปญ “มีปัญหาปรึกษานายกฯ” ใช้ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เป็นเวทีในการพบปะเจรจาแบบตัวต่อตัวระหว่างตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ในขณะที่ในสภาผู้แทนราษฎร ก็มีกลไกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ท่ามกลางสัญญาณแปล่งแปลกจากบรรดาผู้ที่เคยเป็นนั่งร้านสนับสนุนรัฐบาล เริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการทำงาน โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการในการรับมือการเดินทางกลับประเทศของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเกาลีใต้ที่เป็นประเทศเสี่ยง หรือที่เรียกว่า “ผีน้อย”

อย่างไรก็ตาม หากสุ่มดูว่า หากจะไปปรึกษากับนายกฯ จะมีปัญหาอะไรบ้างนั้น จากการสำรวจความคิดเห็นของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวล ของประชาชน ณ วันนี้” สรุปมาได้ 5 อันดับด้วยกัน

อันดับแรก คือปัญหาปากท้อง ที่ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ78.45% มีความวิตกกังวล สาเหตุมาสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ไม่พอจ่าย สินค้าขายเกินราคา ทำมาหากินยากขึ้น มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

อันดับสองคือ การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ซึ่งประชาชนร้อยละ 71.47% ระบุสาเหตุ ระบาดทั่วโลก มีผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงเข้ามาในไทยต่อเนื่อง มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ยังไม่มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ขาดตลาด

อันดับสาม คือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสวนดุสิตโพลใช้คำว่าปัญหา โจร ผู้ร้ายมีร้อยละ 64.51% ที่วิตกกังวลเนื่องจากมีข่าวให้เห็นทุกวัน พฤติกรรม รูปแบบการก่อเหตุรุนแรงมากขึ้น กลัวว่าจะเกิดกับตัวเองหรือกับคนในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจและสังคมเสื่อมโทรม ฯลฯ

อันดับที่สี่คือปัญหาการเมือง มีร้อยละ 58.93% ที่วิตกกังวลต่อปัญหานี้ โดยมีสาเหตุจากรัฐบาลแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ตรงจุด มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีการชุมนุมเคลื่อนไหว บ้านเมืองวุ่นวาย

และสุดท้ายอันดับห้า อันดับ 5 คือปัญหาของธุรกิจท่องเที่ยว มีร้อยละ57.60% วิตกกังวลเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการขาดทุน ปิดกิจการ คนตกงาน

แม้ภาพรวมที่ สวนดุสิตโพลสรุปมา 5 ปัญหาจากการสำรวจนั้น สะท้อนปัญหาในประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่ทั้งหมด ยังมีอีกหลายปัญหาที่ได้รับผลกระทบเป็นห่วงโซ่จากทั้ง 5 ปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง และราคาพืชผลทางการเกษตร

ทั้งนี้ปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ยังนำไปสู่ปัญหาสำคัญคือปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ท่ามกลางความวิตกกังวลต่างๆ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนปรึกษาท่านนายกฯ และเมื่อเรื่องๆต่างๆถึงนายกฯแล้ว แน่นอนว่าย่อมความคาดหวังที่ปัญหาต่างๆจะได้รับการปลดเปลื้องโดยเร็วด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน