ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

รัฐบาลยังแก้ไม่ตกกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโควิด-19 ปัญหาการส่งออก รวมถึงการท่องเที่ยวที่ถูกระงับไปทั้งระบบ ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยถูกรุมเร้าด้วยปัญหาใหญ่ๆทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดินเริ่มใช้ได้แล้ว แม้ว่าจะล่าช้าไปบ้าง แต่ว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมิให้ซ้ำเติมไปมากกว่านี้ เห็นว่ากระทรวงการคลังจะเทงบประมาณ 3.5 แสนล้านเข้าสู่ระบบ กับการแก้วิกฤติภัยแล้งที่รัฐถือว่าเป็นเมกะโปรเจ็กต์ ที่จะต้องแก้ไขใน 3 ปี ด้วยงบประมาณ 5.09 แสนล้านบาท ประกอบไปด้วย 23 โครงการ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน 5,094 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ 7.40 ล้านไร่

สำหรับปี 2563 มี 8 โครงการ วงเงินรวม 5.87 หมื่ยนล้านบาท ประกอบไปด้วย โครงการใหญ่ 5 โครงการ ได้แก่

พัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง 21,000 ล้านบาท

พัฒนาหนองหาร 7,445 ล้านบาท

พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด 5,702 ล้านบาท

อ่างเก็บน้ำลำสะพุง 3,100 ล้านบาท

พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติบึงราชชนก 1,457 ล้านบาท

ทั้ง 5 โครงการใหญ่ คงไม่สามารถจัดทำได้เสร็จสิ้นภายในปี 63 เพราะงบประมาณใช้ได้เพียง 6 เดือน แต่คงแก้ปัญหาในลุ่มน้ำต่างๆได้บ้าง คงต้องรองบประมาณปี 2564 อีก 7 โครงการ 1.40 แสนล้านบาท มี 5 โครงการใหญ่ๆ เช่น

เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล 71,110 ล้านบาท

ผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ 8,000 ล้านบาท

อ่างเก็บน้ำคลองวัดโตนด 6,950 ล้านบาท

อ่างเก็บน้ำที่พร้อมระบบส่งน้ำ 3,460 ล้านบาท

ปรับปรุงคลองยม-น่าน 2,875 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการของปีงบประมาณ 2565 อีก 8 โครงการวงเงิน 3.09 แสนล้านบาท และมีโครงการขนาดใหญ่อีก 5 โครงการ ได้แก่

ผันน้ำโขง ชี มูล (ระยะที่1) 158,068 ล้านบาท

ผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 16,431 ล้านบาท

อ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำ 6,200 ล้านบาท

อ่างเก็บน้ำน้ำทอน 5,250 ล้านบาท

ผันน้ำอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์-มวกเหล็ก-ลำตะคอง 4,000 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ถ้าหากทำได้ทั้งหมดภายใน 3 ปีนี้ จะสามารถลดปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมไปได้บ้างแต่เป็นโครงการระยะยาว 3-5 ปี คงต้องรอไปก่อน ลองดูของปี 63 จะสามารถแก้ได้มากน้อยเพียงใด

ช่วงนี้เป็นงานหนักของรัฐบาลที่ต้องเร่งแก้ไขโควิด-19 ที่ระบาดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพวกผีน้อยจากเกาหลีใต้มีจำนวนมาก จะสามารถควบคุมได้เพียงใด เพราะจำนวนคนมากยากที่จะควบคุม รัฐบาลคงต้องมีมาตรการกักตัวที่รัดกุม เพื่อมิให้มีการระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องช่วยป้องกันต่างๆ พึงมีให้ครบถ้วน เพื่อความสบายใจของประชาชน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน