ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า

ตรรกะ พิการ
9/3/63
ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ต้องเลิกสื่อสารในลักษณะ 90% ไม่เป็นไร 10% เป็นก็ไม่เป็นไรมาก
คิดได้ไง เสียขีวิตหลายพัน ทุกประเทศ เป็นภาวะฉุกเฉิน ปิดเมือง ปิดประเทศ

ต้องเลิกสื่อสารว่า หนุ่มสาว ไม่มีโรคประจำตัว ก็ไม่เป็นไร

จริงๆเป็น เพราะแพร่ให้คนอื่นตาย แม้จนเองเสี่ยงอาการหนักน้อยกว่า แต่มีอาการหนัก
เป็นการสื่อสารซึ่งขัดแย้งในตัวเอง

ต้องเลิกสื่อสารว่า มีโรคนั้น โรคนี้อยู่ ถึงหนัก เห็นชัดๆ แค่ตัวเดียวก็หนักจะแย่อยู่แล้ว

ต้องเลิกสื่อสารว่าไม่ต้องใส่หน้ากาก ถ้าไม่ป่วย
แล้วคนหนาแน่น หน้ากากจะช่วยป้องกระเด็นเข้าหน้า และต้องล้างมือ ไม่ใช่หรือ?

ต้องเลิดพูดว่า หน้ากากผ้าใน จนม สาธารณสุข ไม่ช่วย
ก็มันไม่มี และจะให้ทำอย่างไร?
มันดีกว่า หน้าเปล่าๆ ไม่มล่หรือ?

การพูดว่าไม่เป็นไรและขัดแย้งกันเองว่าให้ป้องกัน ให้กักกัน เข้มงวด

ก็ถ้ามันไม่น่ากลัว ไม่เป็นไรแล้วต้องป้องกันไปทำไม?

โลกสวย ว่าเหมือนไข้หวัด ไม่ช้านานก็เป็นโรคธรรมดา คิดเป็น% แล้วไม่น่ากลัว
แล้วที่ระบาด ถ้าเข้า รพ ติดคนป่วยอื่น ติด จนท จะทำให้ ระบบสาธารณสุขเป็นอัมพาต นี่คือจุดใหญ่
โลกสวย ไปอยู่เกาะร้างนะ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance