เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า ญัตติที่ 3 ส.ส.พรรคการเมืองขนาดเล็กที่เข้าชื่อเพื่อขอให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนิสิต นักศึกษา ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 ซึ่งนำโดยนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย ตนได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 5 มี.ค. และพบการลงลายมือชื่อเพียง 3 คน ดังนั้นถือว่าไม่เข้าตามกระบวนการที่ต้องใช้ส.ส.เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสองสภาฯ

อย่างไรก็ตามในกรณีของการเปิดประชุมสภาฯ​สมัยวิสามัญล่าสุดไม่พบความเคลื่อนไหวจากส.ส. และส.ว. แล้ว ขณะที่รัฐบาลไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ทั้งนี้ตนเคยแนะนำว่าหากส.ส.ต้องการให้เปิด ควรปรึกษากับฝั่งรัฐบาล

ขณะที่นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย กล่าวว่า ตนจะดำเนินการล่าชื่อส.ส.เพื่อยื่นเรื่องต่อนายชวน ขอให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ร่วมกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก และ กลุ่มส.ว. ทั้งนี้ญ้ตติที่จะขอให้พิจารณาคือ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิค-19 เท่านั้น ส่วนการแก้ปัญหาแฟลซม็อบของนักศีกษานั้นจะไม่ดำเนินการ เพราะล่าสุดทราบว่ารัฐบาลเจรจาและมีความคืบหน้ามากแล้ว เบื้องต้นการยื่นญัตติต่อนายชวนนั้น คาดว่าจะยื่นได้ช่วงต้นสัปดาห์หน้า

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance