วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (วัดน้ำโมง) ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี 2563 โดยมี พ.จ.อ.วัชรินทร์ โชติพงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ กล่าวรายงาน มี พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย ,พ.ต.อ.ณัฎฐพนธ์ พยอมใหม่ ผกก.สภ.ท่าบ่อ ,นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ,นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยก่อนพิธีเปิดในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงเทวดาตาพลี ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ภายหลังจากพิธีเปิดมีการแสดงชุด “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” การแสดงประกอบแสงเสียงจากนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อในชุด “ตำนานหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ”

หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2105 โดยชาวบ้านน้ำโมงในสมัยนั้นได้มีมติให้สร้างพระพุทธรูป เพื่อเป็นที่สักการะแด่คนรุ่นหลัง จึงเรี่ยไรเงิน ทองแดง ทอง ทองเหลืองน้ำหนักรวมกันได้ 1 ตื้อ หรือประมาณ 12,000 กิโลกรัม พระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันหล่อเป็นส่วนๆ และหล่อตอนพระเกศเป็นอันดับสุดท้าย แล้วนำมาประกอบเป็นองค์พระประดิษฐานในวัดศรีชมพูองค์ตื้อ
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้าง ผสมผสานศิลปกรรมล้านนาและล้านช้าง นับเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก ถือเป็นพระปรานซึ่งหล่อด้วยสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคาย หน้าตักกว้าง 3 เมตร 29 เซนติเมตร สูง 4 เมตร

สำหรับชาวหนองคายและประชาชนทั่วไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อว่าหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักแม้พระพุทธรูปจำลองที่สร้างขึ้นภายหลังก็ยังเลิศด้วยพระบารมี ในยุคสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้กำหนดเป็นพระราชพิธีที่กษัตริย์เวียงจันทร์ต้องเสด็จมานมัสการทุกปีในเดือนสี่ งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อหรือประเพณีสมโภชพระเจ้าองค์ตื้อเรียกว่าบุญเดือนสี่หรือบุญผะเหวด จัดเป็นประจำทุกปี กำหนดเอาวันเพ็ญเดือนสี่คือเพื่อให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญบุญส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อเทศกาลบุญเดือนสี่มาถึงลูกหลานที่ไปอยู่หรือทำงานต่างถิ่นจะกลับมานมัสการถวายเครื่องสักการะบูชาเพื่อขออานุภาพหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
โดยงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2563 มีมหรสพสมโภชทุกคืน และภายในงานยังมีร้านมัจฉากาชาดโดยกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มาร่วมจัดกิจกรรมอีกด้วย.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน