ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจ.ตราด บ่ายวันนี้(13.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 2563) ที่มีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานมและมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าฯ ตราด ได้สอบถามเรื่องความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน ซึ่งพบว่า ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการดำเนินการแล้ว โดยเฉพาะไฟพระฤกษ์ที่ได้มีการเฉลิมฉลองเป็นวันที่ 3 แล้วที่อำเภอคลองใหญ่ แต่ในวาระพิจารณา ทางผู้ว่าราชการจ.ตราดได้สอบถามสำนักงานสาธารณสุขจ.ตราดถึงสถานการณ์และการควบคุมโรคโควิค 19 ซึ่ง ได้รับทราบว่า แม้จะตราดจะไม่พบเชื้อแต่ประการใด แต่เมื่อมีการจัดการแข่งขันระดับชาติ มีนักีฬาและผู้ติดตามกว่า 25,000 คน มาร่วมงานจึงอาจจะมีความเสี่ยงในการควบคุม และหากพบผู้ติดเชื้อเพียง 1 คน อาจจะส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เป็นเยาวชนที่จะได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจ.ตราดได้สอบถามสางนราชการต่างๆ แล้วได้ข้อสรุปว่า ควรจะเลื่อนออกไป ที่ประชุมจึงมีมติเลื่อนการจัดแข่งขันแล้ว หวั่นปัญหาโควิค 19 คุมไม่ได้

ผู้ว่าฯ ตราด กล่าวว่า ที่ประชุมเป็นห่วงในเรื่องสถานการณ์จึงมีมติเลื่อนการแข่งขันไปก่อน ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะกับการจัดครั้งนี้น่าจะเป็นช่วงปิดเทอม คือ พฤษภาคม หรือตุลาคม ทีทเป็นช่วงนักเรียนปิดเทอมและสถานการณ์โรคน่าจะคลี่คลายแล้ว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance