วันที่ 3 มีนาคม 63 ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” มีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล น.ส.โศรยา หอมชื่น ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นางนฤวรรณ พินิจ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “มองสยามตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ มาถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ผ่านเหตุการณ์และสภาพบ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์ผ่านมุมมองต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยภายในพื้นที่ประกอบด้วยนิทรรศการทั้งหมด 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เรื่อง ประชาธิปกรรมราชา พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ. 2556 ในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ และครบ 100 ปี การเสด็จนิวัตพระนครเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โซนที่ 2 เรื่อง การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม และอื่นๆ โซนที่ 3 เรื่อง ประจวบคีรีขันธ์ ดินแดนแห่งความผูกพัน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระองค์ท่าน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโซนที่ 4 Play + Learn เรียนเล่นเป็นความรู้ เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมเสริมความรู้ เช่นการแสดงวัตถุจำลอง สมุดกิจกรรม การชมวิดีโอ เล่นเกม และถ่ายภาพสามมิติ

ซึ่งนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 63 วันอาทิตย์- วันพฤหัสบดี เปิดบริการเวลา 10.30 - 21.00 น. และ วันศุกร์-เสาร์ เปิดบริการเวลา 10.30 -22.00 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน.