เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 จากการที่ภัยแล้งเริ่มคุกคาม ในพื้นที่ทำการเกษตร น้ำในแม่น้ำและตามลำห้วยสาขาต่างๆ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากน้ำที่เริ่มขาดแคลน ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก และ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ส่งปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก.6 , ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด ร้อยร.422, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด สภ.พบพระ ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบเพื่อร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของราษฎรที่ทำการเกษตร ในพื้นที่บ้านเจดีย์โค๊ะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด กับเกษตรกรบ้านห้วยนกแล หมู่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

เนื่องจากเกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ ต่างได้รับความเดือดร้อนจากการที่เกิดภัยแล้งในพื้นที่ และเกษตรกรมีการทำกระสอบไปกั้น ลำห้วย ทำให้อีกฝ่ายไม่ได้น้ำไปใช้เพื่อการเกษตร จนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง 2 อำเภอ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกัน ซึ่งผลการปฏิบัติ เกษตรกรของอำเภอพบพระ ยินยอมที่จะรื้อกระสอบทรายที่กั้นลำห้วยห้วยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้น้ำสามารถที่จะไหลไปตามสาย จน ไปถึงในพื้นที่ อำเภอแม่สอด โดยทั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันด้วยดี และสามารถ แก้ไขปัญหาร่วมกันได้

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน