จ.นราธิวาสจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดามาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2563

วันนี้ 2 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดามาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2563 โดยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านฝีมือแรงงานในจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีฯ

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ตามที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างเป็นที่ประจักษ์ ทรงประดิษฐ์ของเล่นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เรือใบทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทอง กังหันชัยพัฒนา ทรงจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสอนวิชาชีพให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และรำลึกถึง “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านช่าง

รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสในครั้งที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2513 ซึ่งแสดงเห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นความสำคัญของช่างไทย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน