เลขานุการ รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ยกคณะขึ้นเชียงใหม่บุกดูอ่างเก็บน้ำจุไว้กว่า 2 ล้าน ลบ.ม.ซ่อนอยู่หลังเขาในเขต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ถึงกับตะลึงชาวบ้าน 4 หมู่บ้านพ้นวิกฤตภัยแล้ง ยกมือให้เป็นต้นแบบอนุรักษ์น้ำ มีใช้สอยทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตร สวนลำไย-มะม่วงเขียวครึ้มทั้งดอย พร้อมสนับสนุนงบ 30 ล้าน เพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำให้ได้อีก 8 หมู่บ้านใน ต.แม่แฝก

วันที่ 2 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์ทอง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1ได้เชิญนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะมาเยี่ยมพบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างดังกล่าว ซึ่งมีนายอาทิตย์ จุ่มแก้ว ประธานฯ นายสมบูรณ์ บุญตอม ประชาสัมพันธ์กลุ่ม พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว มีต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาในพื้นที่ อ.สันทราย ดอยสะเก็ด และแม่แตง ไหลลงสู่บ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย ก่อนจะลงสู่แม่น้ำปิง ชาวบ้านได้เสนอโครงการต่อกรมทรัพยากรน้ำ ก่อสร้างเป็นอ่างดินจุน้ำได้ 2.18 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้รับงบประมาณ 39.4 ล้านบาทเมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีการส่งน้ำผ่านมิเตอร์ให้แก่ 4 หมู่บ้านคือ บ้านห้วยแก้ว, บ้านร่มหลวง, บ้านพระธาตุ และบ้านร่มโพธิ์ทอง ได้ใช้สอยรวมประมาณ เกือบ 600 ครัวเรือน มีการบริหารจัดการน้ำที่โดดเด่นโดยใช้สมาชิกทุกคนใช้น้ำผ่านมาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์ ขนาด 0.5 นิ้ว 1 นิ้ว และ 1.50 นิ้ว ในราคา 1 หน่วยมิตเตอร์/ 1 บาท ผู้ใช้น้ำมากก็จ่ายมาก ทำให้ประหยัดน้ำต้นทุนไว้ได้มาก เมื่อปี 2559 เกิดวิกฤตภัยแล้ง แต่ก็ยังมีน้ำเหลือใช้ เห็นได้จากปัจจุบันที่เกิดภัยแล้งไปทั่ว แต่ 4 หมู่บ้านดังกล่าวมีพืชผลการเกษตรออกดอก และผลไม้ดกทั้งลำไย มะม่วง และพืชไร่อื่นๆ

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ที่สมควรเป็นต้นแบบในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และยังมีเงินกองทุนเหลืออยู่ ซึ่งจะได้รายงานต่อนายวราวุธ ศิลปอาชาให้ทราบ แต่สิ่งที่กระทรวงทรัพยากรฯอยากเห็นคือการเพิ่มน้ำต้นทุนให้มีมากขึ้นจากเดิม ซึ่งอาจจะต้องขุดลอกหรือยกระดับเขื่อนดิน-สปิลเวย์ เพื่อรับน้ำในฤดูฝน อีกประการคือจะสามารถจัดส่งน้ำไปให้อีก 8 หมู่บ้านที่เหลือในตำบลแม่แฝกให้ได้ใช้ทั่วถึงกันอย่างไร ทั้งนี้ ได้มีการเสนอของบประมาณ 30 ล้านบาทเพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำมาดำเนินการปรับปรุงและขยายการส่งน้ำ ก็คาดว่าจะได้รับในไม่ช้านี้ นอกจากนั้นยังพร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว สร้างคุณประโยชน์ต่อพื้นที่ไปพร้อมกันให้มากที่สุดต่อไป

หลังจากตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแล้ว คณะฯ ได้เดินทางจากอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ถึงพื้นที่แปลงเกษตรกร นายอาทิตย์ จุ่มแก้ว แปลงปลูกมะม่วง และระบบกระจายน้ำโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ บริเวณสวน สจ.สุพจน์ กองเงิน ซึ่งนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ได้พบความอุดมสมบูรณ์ของระบบการจ่ายน้ำให้พื้นที่เกษตร ได้กล่าวว่ามาเห็นแล้วน่าดีใจที่สุด ขณะที่พื้นที่อื่นๆ เผชิญวิกฤตภัยแล้งขาดแคลนน้ำ แต่ที่แห่งนี้มีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์ เพราะเกิดจากการบริหารจัดการที่ดี จึงจะได้กราบเรียนให้ รมว.วราวุธ ศิลปอาชา มาเยี่ยมให้กำลังใจต่อไป.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance