สุดคึกคัก!!!คนแห่ซื้อมะม่วงของดีอำเภอหนองวัวซอหวังช่วยเกษตรกร แต่เศรษฐกิจยังซบเซา คาดปีนี้มะม่วงที่ออกในฤดูกาลอาจล้นตลาด เป็นผลมาจากพิษเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์

วันนี้ (1 มี.ค.63) ที่บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวเกษตรกรอำเภอหนองวัวซอ ให้การต้อนรับ

นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ กล่าวว่า อำเภอหนองวัวซอร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ ประจําปี 2563 ครั้งที่ 30 โดยเริ่มแรกจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วงซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อ.หนองวัวซอปลูกจำนวนมาก และเมื่อปี พ.ศ 2533 มีการระดมทุนจากเกษตรกรชาวสวนมะม่วง จากวันนั้นถึงวันนี้งาน มะม่วงแฟร์ได้กลายเป็นงานประจำปีของอำเภอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนชื่องานอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น งานกาชาดมะม่วงแฟร์ของดีหนองวัวซอ จนถึงปัจจุบัน

อำเภอหนองวัวซอ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี พื้นที่ปลูกทั้งหมด 5,893 ไร่เกษตรกร 455 ครัวเรือน มีผลผลิตทั้งนอกฤดูและในฤดู ประมาณ 6,500 ตันต่อปี เฉลี่ย 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ และสามารถส่งออก มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้อำเภอและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้ติดต่อประสานงานให้เกษตรกร มีโอกาสไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตของตัวเองในตลาดต่างประเทศ และตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมีรายได้เพิ่มขึ้น

และในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะมีการจำหน่ายมะม่วงซึ่งมีให้เลือกหลายพันธุ์ทั้งสุกและดิบแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีแต่ละตำบล เช่น ผ้าไหมขิดของดีอีกอย่างหนึ่งของอำเภอหนองวัวซอ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนจำหน่ายสินค้าในราคาย่อมเยา ร้านมัจฉากาชาด การประกวดขบวนแห่

ทางด้านนายภูชิต อุ่นเทียว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมาผลผลิตมะม่วงในอำเภอหนองวัวซอ มีจำนวนผลผลิตออกสู่ตลาดราว 6,000 ตัน แบ่งเป็นผลผลิตส่งออก 2,000 ตันและจำหน่ายในพื้นที่อีก 4,000 ตัน ในปีนี้ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดนั้นยังไม่รู้จะมากน้อยเพียงใด แต่คาดว่าผลผลิตในฤดูการจะมากกว่านอกฤดูกาลผลผลิต และคาดว่าปี 2563 นี้ราคาตกต่ำลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ปัญหาในธุรกิจการส่งออกมะม่วงตอนนี้เราประสบปัญหาเรื่องค่าเงินดอลลาร์ลดลงทำให้พ่อค้ามากดดันเกษตรกร ส่วนราคามะม่วงส่งออกนั้นเราจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ในประเทศจะขายประมาณ 35-40 บาท โดยพันธุ์มะม่วงที่เราจำหน่ายต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งส่งออกมะม่วงพันธุ์น้ำดอก ไม้ พันธุ์ไม้สีทอง และมะม่วงเขียวเสวย โดยจำหน่ายที่ประเทศเวียดนาม เกาหลี และจีนเป็นหลัก/

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance