ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ผ่านมาชาวบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญผะเหวดอย่างยิ่งใหญ่ โดยนำช้าง 4 เชือก ทำพิธีแห่พระเวสส์ (พระเวสสันดร) เข้าเมือง โดยได้มีการทำพิธีเชิญพระเวสส์ (พระเวสสันดร)ที่บริเวณทุ่งนาหลังหมู่บ้านทุ่งแต้ จากนั้นได้จัดรูปขบวนแห่พระเวสส์ (พระเวสสันดร) เข้าเมือง คือแห่เข้าหมู่บ้านโดยภายในขบวนจะมีขบวนฟ้อนรำ ขบวนโปรยทาน ขบวนธง ต่อด้วยขบวนพระเวสส์ (พระเวสสันดร) โดยนำช้าง 4 เชือกมาร่วมขบวน นอกจากนี้ตามข้างทางก็จะมีชาวบ้านมาตั้งโรงทานแจกน้ำแจกขนมตลอดเส้นทาง ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนแห่เข้าวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และประกอบพิธีตามขั้นตอนต่อ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการเสียสละแบ่งปัน ให้ทาน และเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป

และการทำบุญผะเหวด เป็นการทำบุญเนื่องด้วยการรำลึกถึงอดีตชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นพระเวสสันดร และได้บำเพ็ญทานบารมีอย่างแก่กล้า บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ เป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาล ที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา โดยการจัดงานบุญผะเหวดนั้น จึงสำคัญอยู่ที่การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก หรือเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าฟังเทศน์ครบทั้งหมดวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์

สำหรับการแห่พระเวสสันดรกลับเข้าเมือง ถือเป็นพิธีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นการแห่บุญใหญ่ที่สร้างความสุขสนุกสนานแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน แต่ถ้าหากถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ในตำนานฮีตสิบสอง โดยได้อันเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ในงานบุญมหาชาติ ครั้งนี้ โดยมีขบวนช้างอันเชิญ 4 เชือกร่วมขบวนพร้อมทั้งได้โปรยทาน ให้กับผู้มาร่วมงานตลอด ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ถือเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เหมือนการให้ทานตามอดีตกาล และได้อนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบสานมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังเพื่อให้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance