วันที่ 29 ก.พ.63 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มคดีที่ พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191.2 ล้านบาท โดยมีคำวินิจฉัยบให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี และห้ามจัดตั้งพรรคใหม่ หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 10 ปี โดยคำวินิจฉัยมีทั้งสิ้น 26 หน้า

http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20...

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance