เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63)เวลาประมาณ 11.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา โดยเรียกร้องให้ทางอำเภอมีคำสั่งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ถอนวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 2 เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบการขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่บนบก ณ ภูผาฮวก-ผาจันได ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ออกจากการประชุมสภาฯ โดยด่วน ซึ่งทางชาวบ้านยืนยันว่าจะปักหลักอยู่ที่ว่าการอำเภอจนกว่าจะมีคำสั่ง

โดยเวลาประมาณ 11.45 น. นายศรายุทธ นามวิจิตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส) ได้เปิดห้องประชุมเพื่อหารือกับชาวบ้าน และกล่าวกับชาวบ้านว่า “ท่านนายอำเภอไม่อยู่และได้ขอลาไปอบรม 3 เดือน ซึ่งชาวบ้านได้ทำการยื่นหนังสือและเรียกร้องให้ทางอำเภอมีหนังสือถึงสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อให้ถอนวาระการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตรทําเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง) เพื่อทําเหมืองแร่ ตามประทานบัตร 27221/15393 ของบริษัท .... ออกจากการประชุมสภาฯ ซึ่งต้องดำเนินการตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 โดยต้องให้มีการประชาคม 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบก่อน โดยชาวบ้านยืนยันว่า ถ้าไม่ได้คำตอบวันนี้ ชาวบ้านจะไม่กลับ และจะเรียกให้ชาวบ้านที่ยังอยู่บ้านเดินทางมาสมทบอีก และพร้อมที่จะค้างคืนรอ

ส่วนนายศรายุทธ กล่าวว่า “ตนจะนำเรียนผู้บังคับบัญชาให้พิจารณา ซึ่งมีผลเป็นอย่างไรก็จะรีบแจ้งให้ทางกลุ่มทราบอย่างเร่งด่วน”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน