วันที่ 26 ก พ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จังหวัดลำพูน นำโดยสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ครบรอบ 104 ปี การสหกรณ์ไทย โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ มีนายสุพจน์ รังรองธานินทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด กล่าวรายงาน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ พระราชวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า ศรัทธา และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันโดยสมาชิกสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การระดมเงินฝาก การถือหุ้นเพิ่ม การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

ขณะเดียวกัน นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูนได้นำคณะไปรับมอบ มอบโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจําปี 2563 ได้แก่ 1.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด 2.สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จํากัด 3.กลุ่มเกษตรกรทําสวนคุณภาพตําบลเหมืองง่า.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน