เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. ภายในงานของดีเมืองอ่างทอง และงานกาชาดประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จัดการประกวดร้องเพลงของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดรุ่นละ 17 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน โดยผู้ชนะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร จากนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วย

ผลการประกวดร้องเพลงระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศด.ญ.ปาณิสรา ศิริรังษีจากรร.อนุบาลวัดอ่างทอง​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ลดาภรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง จาก รร.อนุบาลวัดนางในฯ​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ณวพล เอี่ยมละมัย จาก รร.วัดนางเล่ว รางวัลชมเชย ด.ญ.ชาลิสา เพิ่มทอง จากรร.อนุบาลวัดนางในฯ​ รางวัลชมเชย ด.ญ.วรรณวิสา สุขดี จาก รร.อนุบาลวัดนางในฯและผลการประกวดร้องเพลงระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศน.ส.สิรญาดา เอี่ยมละมัยจากรร.สตรีอ่างทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สวิตา พงสุจริต จาก รร.สตรึอ่างทอง​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.พาขวัญ แย้มโมด จาก รร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล​ รางวัลชมเชย ด.ญ.เกสกนก บุญธรรม จาก รร.เทศบาล 1 วัดต้นสนรางวัลชมเชย ด.ญ.ขนิษฐา เที่ยงตรงจากรร.โพธิ์ทองจินดามณี

กองทุนประกันวินาศภัย