นายสมาคมธนาคารไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และจากปัจจัยลบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หนุนสภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สมาคมธนาคารไทย-แบงก์เอกชน รุดช่วยธุรกิจ-ลูกจ้าง พักหนี้บ้าน-บัตรเครดิตจ่ายแค่ดอกเบี้ย 1 ปี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิกฤติภัยแล้ง การผันผวนของค่าเงินบาท การขัดแย้งทางการค้าได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ธนาคารทยอยติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอความช่วยเหลือ และมีลูกค้าแจ้งรับความช่วยหลือเข้ามาแล้วพอสมควร แต่ยังไม่สามารถระบุถึงขอบเขตวงเงินสินเชื่อในการช่วยเหลือไปแล้วได้ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผล

ทั้งนี้สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกแต่ละแห่งออกมาตรการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ โรงแรม โลจิสติกส์ ภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบันเทิง ร้านขายของที่ระลึก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือ การผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยระยะเวลาสูงสุด 1 ปี การสนับสนุนให้มีรายได้จากการร่วมมือกับภาครัฐ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การจัดรายการโปรโมชั่นบัตรเครดิตเช่น การลดราคา กระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดา

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบ ผ่านมาตรการขยายระยะเวลาในการชำระตั๋ว Packing Credit หรือตั๋ว P/N สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก โดยขยายระยะเวลาตั๋วสูงสุดครั้งละ 3 เดือน

ขณะที่มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างและพนักงานของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ สินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล มี 2 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1 การผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยระยะเวลาสูงสุด 1 ปี และพิจารณาลดดอกเบี้ยเป็นรายกรณี และทางเลือกที่ 2 แปลงหนี้เดิมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสินเชื่อใหม่ และพิจารณาให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี เป็นรายกรณี ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ

ทั้งนี้สมาคมธนาคารไทยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเดินต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

กองทุนประกันวินาศภัย