กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งมอบปะการังเทียม ให้เมืองพัทยา สร้างบ้านปลา มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง

วันนี้ 25 ก.พ. 63 ที่ท่าเรือหน้าหาดตาแหวน นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบประการังเทียม ในโครงการปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายวีระพันธ์ ทองมาก ผู้อำนวยการอนุญาตและกำหนดมาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเล นายยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นานยงยุทธ กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ“ อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ปีที่ 2 ซึ่งมีนโยบายในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนห่วงใยใส่ใจในปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมการลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ จึงคิดริเริ่มในการนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาหล่อขึ้นเป็นปะการังเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาสัตว์ทะเลรวมทั้งปะการัง โดยให้จัดวางปะการังเทียมรูปโดม ไปจัดวางบริเวณเกาะล้านจำนวน 105 แท่ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในการดำน้ำชมสัตว์น้ำและปะการัง สร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนต่อไป...
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน