บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่มบมจ.ปตท.(PTT)และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซิน ซึ่งรวมถึงแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร ส่วน E85 ปรับลดลง 20 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ราคายังคงเดิม โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันพรุ่งนี้ (26 ก.พ.)

ทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 33.36 บาท,แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.95 บาท,แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.68 บาท,E20 ลิตรละ 22.94 บาท,E85 ลิตรละ 19.29 บาท ส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงเดิม โดย B7 อยู่ที่ลิตรละ 25.99 บาท,B10 ลิตรละ 23.99 บาท และ B20 ลิตรละ 22.99 บาท (ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

กองทุนประกันวินาศภัย