ปตท.ยืนยันพนักงานไม่มีติดเชื้อโควิด-19 ระบุข่าวไม่เป็นความจริง ย้ำพนักงานคนดังกล่าวสุขภาพดี-พบแพทย์แล้ว พร้อมออกมาตรการให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ป้องกันโรคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นพนักงาน ปตท.-ทุกฝ่าย

บมจ.ปตท.แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีพนักงานกลุ่ม ปตท.เสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายหลังจากเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมเพื่อนสนิทที่ได้เดินทางไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และพบว่าเพื่อนมีอาการป่วยเป็นไข้ 2-3 วันแล้วนั้น ทาง ปตท.ขอเรียนแจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีพนักงานกลุ่ม ปตท.คนใดติดเชื้อไวรัส COVID-19 และพนักงานคนดังกล่าวนั้นได้เข้าพบแพทย์เรียบร้อยแล้ว และยังคงมีสุขภาพปกติ รวมทั้งเพื่อนร่วมเดินทางก็ยังตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ปตท.และความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน จึงได้ให้พนักงานคนดังกล่าวทำงานที่บ้าน หรือ Work at Home ตามนโยบายเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเองและรายงานมายังผู้บังคับบัญชา เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ปตท.มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยและที่เดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศทุกท่าน โดยได้ออกประกาศภายในเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความร่วมมือให้พนักงาน ปตท.ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังกรณีโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ขึ้น เพื่อติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์โดยรวมอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินตามมาตรการการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติของ ปตท.เช่น การจำกัดทางเข้าอาคารให้ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิที่เข้าอาคารทุกคน การติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ และเตรียมหน้ากากอนามัยไว้บริเวณทางเข้าอาคาร การทำความสะอาดจุดสัมผัสในลิฟต์ โดยน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ส่วนบริหารพื้นที่ยังดำเนินการอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอาคารอย่างต่อเนื่อง

กองทุนประกันวินาศภัย