แสงไทย เค้าภูไทย

แรงกระเพื่อมกรณีศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่แรงไปถึงนานาชาติ ที่แสดงความไม่เห็นด้วยในรูปแบบต่างๆ ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนต่อว่าหัวหน้าอนค.ว่าชักศึกเข้าบ้าน ห่วงว่าไทยจะถูกโดดเดี่ยว

ไทยเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศทุกด้าน ตั้งแต่สหประชาชาติ ไปจนด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมฯลฯ

องค์กรเหล่านั้น หลายแห่งได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิผู้บริหารพรรค 16 คนเป็นเวลา 10 ปี

นอกจากองค์กรแล้ว ยังมีเฉพาะประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษและแคนาดาเป็นต้น

โดยเฉพาะสหรัฐฯนั้น ถึงกับออกหนังสือแถลงการณ์ ขณะที่องค์กรภายในประเทศคือ สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Council of Foreign ) ได้แสดงความไม่เห็นด้วย

สำหรับองค์กรที่แสดงความไม่เห็นด้วยที่ค่อนข้างรุนแรงคือ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ( ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA )

เมื่อครั้งที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง พ้นจากความเป็นส.ส.โดยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อพฤศจิกายนที่แล้ว AIPA ได้ประณามว่า เป็นการใช้กฎหมายกลั่นแกล้ง

ไอปาเพิ่งประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 40 ที่ประเทศไทยระหว่าง 26-29 ส.ค. 2519 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯไทย เป็นประธาน ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตามวาระ

ในการปิดประชุมสมัชชา นายชวนขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนกล่าวเป็นภาษาไทย

ปีหน้าเป็นวาระของเวียดนามเป็นประธานอาเซียนและประธานสมัชชา

การที่ไอปาเข้ามาเกี่ยวข้องครั้งไม่น่าจะถือเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในและเป็นการชักศึกเข้าบ้านของนายธนาธร

เพราะจุดประสงค์ในการจัดตั้งสมัชชารัฐสภาอาเซียนและปฏิญญาของมวลสมาชิกก็เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนด้วยกฎหมายเพื่อสร้างประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

โดยภารกิจหลักคือ

1.สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คือเวทีที่ ส.ส. ของแต่ละประเทศมาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาเพื่อผลักดันให้กฎหมายของแต่ละประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือสนับสนุนประชาธิปไตย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

2.อุปสรรคของ AIPA คือไม่มีอำนาจบังคับให้แต่ละประเทศต้องออกกฎหมายตามข้อมติสมัชชารัฐสภาอาเซียน (resolution) ของ AIPA และปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นประเด็นที่ทุกประเทศ ‘ยอมรับว่าเป็นปัญหา’ ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น โรฮีนจา ข้อพิพาททะเลจีนใต้ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคนี้

3.การรวมตัวของสหภาพยุโรปแตกต่างจากการรวมตัวระดับอาเซียน โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีคุณค่าที่ยึดโยงเหมือนกันคือหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน แต่อาเซียนยังขาด ‘บรรทัดฐาน’ เหล่านี้ที่ยึดโยงแต่ละประเทศให้แก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน

นี่คือเหตุผลว่า ทำไมสมัชชารัฐสภาอาเซียนถึงไม่พอใจคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยในครั้งนี้

น่าเป็นห่วงที่องค์กรระหว่างประเทศมองไทยด้วยความรู้สึกเอือมระอา ซึ่งอาจโยงไปถึงการไม่คบค้าสมาคมด้วย

ในขณะที่ไทยกำลังดิ้นรนมองหาตัวช่วยเพื่อให้รอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงจนเข้าข่ายถดถอย

เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างภาพลบไทยบนเวทีโลก อย่างหลีกเลี่ยงมิได

ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศล้าหลังแบบแอฟริกา ที่มีแต่การทำรัฐประหาร ใช้อำนาจเผด็จการคอร์รัปชันจนดัชนีคอร์รัปชันโลกของไทยเพิ่มขึ้น

จึงกังวลว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศจะหายไป

แม้ว่าเราจะล่อใจด้วยให้สิทธิเศษมากมายเช่นสิทธิเช่าที่ดิน 99 ปีเป็นต้นจนไทยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศน่าลงทุนที่สุดในโลก

ต่างจากเวียดนาม ที่มีแรงดึงดูดใจนักลงทุนคือเสถียรภาพทางการเมือง ค่าแรงถูกและการส่งออกสดใส อัตราขยายตัวสูงที่สุดในเอเชีย คือ กว่า 8%

ขณะที่ไทยโตแค่ 1% หรืออาจติดลบ

ด้วยเหตุโลกกำลังล้อมไทย เหยียดไทย ไม่คบค้าด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance