วันที่ 22 ก.พ.63 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากที่ทางเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ อำเภอหัวหิน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำและหลายหน่วยงานได้ร่วมกันทำโครงการ ‘Street Art’  ขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านเขาเต่า และที่บริเวณถนนพูลสุข บริเวณชุมชนสมอเรียง (ดอนอีกลึง) ชุมชนชาวประมงดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยใช้  Street Art  ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไปได้มีจุดสวยๆได้บันทึกภาพ หรือที่เรียกกันว่า จุดเช็คอิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นถิ่นสู่การท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน อ.หัวหินให้มากขึ้นอันจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดต่อไป ซึ่ง ‘Street Art’ ทั้ง 2 แห่ง ได้มีบรรดาศิลปิน-นักศึกษาช่วยกันวาดระบายวาดภาพทะเล เรือประมง สัตว์ทะเล และแนวสตรีทอาร์ตอย่างสวยงาม รวมถึงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ด้วย

“แต่ขณะนี้ทราบว่ามีคนไปวาดระบายทับภาพวาดสตรีทอาร์ทเดิมที่กลุ่มศิลปินและนักศึกษาร่วมกันวาดไว้ ก็ ขอให้คนในชุมชนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง เนื่องจากภาพวาดต่างๆในสตรีทอาร์ทนั้นเป็นภาพวาดที่ผู้จัดโครงการตั้งใจให้เป็นภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวหัวหิน นอกจากนี้ยังมีภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 หากมีการวาดภาพอื่นๆก็คงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรดังนั้นคนในชุมชนที่มีสตรีทอาร์ทจึงควรช่วยกันดูแล รวมถึงภาพวาดโครงการพระราชดำริต่างๆของ “รัชกาลที่ 9” บนแนวรั้วกำแพงปูนยาวประมาณ 200 เมตร ด้านทิศตะวันตกของสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สาขาหัวหิน บริเวณถนนโค้งพระจันทร์ เขตเทศบาลเมืองหัวหินด้วย.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน