วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) ได้มอบหมายให้นายวิจักขณ์ ชูภาระกิจ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดำเนินการตรวจเรือของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เรือราชา 4 และเรือราชา อาร์ 10

โดยตรวจเอกสารรอบของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รวมถึงได้มีการพูดคุยและประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการเรือโดยสาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน หมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการบำรุงรักษาตามรอบการใช้งาน เพื่อลดการปล่อยควันดำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจสอบพบว่าระบบเครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี มีคู่มือการบำรุงรักษา และมีการตรวจสอบการซ่อมตามระยะเวลา บริเวณปล่องควัน ไม่พบการปล่อยควันดำหรือในลักษณะที่เป็นมลพิษทางอากาศ (ใช้น้ำมันเตา)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน