“มท.2“ ร่วมประชุม “ความปลอดภัยท้องถนนระดับสูง ครั้งที่ 3 “ ถกมาตรการความปลอดภัยหลากหลายมิติ ทั้งความปลอดภัยของยานยนต์ - การออกแบบท้องถนน ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

เมื่อเวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟเป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุม The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety นี้เป็นเวทีสำหรับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยนมุมมองทางยุทธศาสตร์ และกำหนดวาระด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับทศวรรษถัดไป โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในหลายมิติ เช่น การยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน การออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การรองรับความปลอดภัยของยานยนต์ การปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น โดยการประชุมมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์กรของสหประชาชาติ ตลอดจนผู้แทนจากภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

ทั้งนี้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 10.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้รับเกียรติในการเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ ความปลอดภัยของยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ประเภทสองล้อ (Addressing the Safety of Powered Two-Wheelers) อีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน