จิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่สาย จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำพลิก คืนผืนป่า ต้นน้ำชายแดน

ร้อยเอก จตุภูมิ กันคล้อย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงาน, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทานตำบลศรีชุม ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ในกิจกรรม " จิตอาสาภัยพิบัติแก้ไขปัญหาภัยแล้ง " โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน

กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ได้ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายน้ำล้นกระสอบทราย จำนวน 1 สาย ลักษณะเป็นฝายกึ่งถาวร ขนาดความสูง 2.5 เมตร, ความกว้าง 4 เมตร, ความยาว 10 เมตร มีราษฎรได้รับประโยชน์ในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม และตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 หลังคาเรือน, พื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 800 ไร่ บริเวณลำน้ำจ๊าด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน