เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า ได้รายงานผลสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 201 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย จำนวน 63 จุด) 2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 2,209 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย 764 จุด) 3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ค่า PM2.5 เท่ากับ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)โดยค่า PM2.5 ได้ลดลงจากวันก่อนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พยายามรณรงค์กับราษฎรที่อาศัยอยู่ติดกับป่า ว่า ให้ช่วยกันป้องกันการลักลอบเผาป่า และเร่งทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟป่าลุกลามเข้าติดบ้านเรือนราษฎร ทั้งนี้ ในส่วนของ กองร้อย ตชด.336 นำโดย ร.ต.อ.อุทัย ทาฝั้น รอง ผบ.ร้อย ตชด.336 จัด กำลังพล 2 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณหน้ากองร้อย ตชด.ที่ 336 ปางหมู ถึงบริเวร มรภ.ชม.วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการถูกลอบเผาป่าทุกปี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน